Ubezpieczenia na przestrzeni wieków


Pomysł ubezpieczenia na życie i mienia funkcjonuje od tysiącleci. Handlarze w starożytności ustalali między sobą, że mają symetrycznie dzielić się spłacaniem szkód, które mogły ponieść ich ładunki na wielomiesięcznych i niespokojnych trasach.

Podpisywanie ubezpieczenia

Źródło: ab-ubezpieczenia.pl

Zbliżone umowy zaczęto stosować w wielu stronach świata i traktuje się je jako przykład zawierania więzi handlowych z dużą dawką pragmatyzmu. W wiekach średnich na procederze sprzedawania pielgrzymom po Ziemi Świętej gwarancji, że ich majątek (sprawdź inwentaryzacja środków trwałych) bez problemu dotrze razem z nimi do miejsca przeznaczenia, wyrosła pozycja zakonu Templariuszy. Niektórzy historycy obwołują ich najwcześniejszymi finansistami i ubezpieczycielami w historii.

Generalnie jak daje się zauważyć idee program dla brookera (więcej na stronie) ubezpieczeń związane były mocno z handlem i podróżami. Nie ma się co dziwić – biznes nie nie mógł działać bez przemieszczania i w związku z tym obarczony był sporym ryzykiem utraty ładunku, środków transportu, funduszy lub nawet życia – warto zobaczyć. Polisy przez wieki nabierały konstrukcji instytucjonalnych i legislacyjnych, najszybciej w krajach dominujących na słonych wodach, czyli Holandii, Anglii, Hiszpanii, Włoszech i Portugalii .

W pozostałych stronach, takich jak nasza ojczyzna, wykształcił się program do prowadzenia serwisu (więcej informacji tutaj) z ubezpieczeniami od konkretnych, regularnie nawiedzających ludność klęsk, czyli ognia, zalewających wód i nieurodzaju. Przykładem towarzystwa, które przyznawało zapomogi w takich nieszczęściach, jest ustanowione u progu XIX stulecia Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych.https://eena.pl/aktualne-oferty-pracy.html (zobacz https://www.eena.pl/aktualne-oferty-pracy.html)To właśnie to wydarzenie świętowano dekadę temu, jako początek historii zinstytucjonalizowanych ubezpieczeń w Polsce.

Późno, bo w 1762 roku wystartowała spółka, która wypłacała pieniądze w momencie śmierci klienta. Pierwsza polisa na życie była oferowana przez towarzystwo Equitable w Londynie. Wielki rozwój takich usług miał miejsce w trakcie XIX wieku, czyli najlepszych lat bogacenia się i modernizacji. Kurczący się świat był świadkiem coraz większego rozkwitu handlu i przemysłu, powstawały prywatne bogactwa. Lecz jest też druga strona medalu, szansa na zarobek była zazwyczaj równoważona zawsze możliwą groźbą bankructwa. W latach 70tych tamtego stulecia w odnowionej Rzeszy kanclerz Bismarck zadekretował powszechne ubezpieczenia społeczne.