Trzy razy większym kosztem jest zjednać sobie nowego odbiorcę aniżeli utrzymać obecnego


Zamiarem firm uruchamiających programy lojalnościowe dla swoich klientów, jest głównie zatrzymanie obecnej grupy klientówNieduże i średniej wielkości firmy zazwyczaj dominują nad wielkimi w inspirowaniu klientów do lojalności, gdyż posiadają możliwość utrzymywania z nimi bliższych stosunków.

Układ biznesowy

Autor: Office of Naval Research
Źródło: http://www.flickr.com
Niewielkim przedsiębiorstwom dużo łatwiej jest nawiązywać relacje z konsumentami, pomagając im chociażby w wyborze towarów. Ogromnym przedsiębiorstwom, pomimo że stać je na bardziej rozszerzone programy lojalnościowe, z trudem przychodzi zawiązanie i zachowanie bardziej zażyłych relacji z odbiorcami.

Obecnie dzięki niezbyt kosztownym i mało skomplikowanym metodom np. konkretnym platformom internetowym, nawet nieduża firma może prosto i w szybkim tempie przygotować i wdrożyć prosty program lojalnościowy. Natomiast w przypadku małych tzw. osiedlowych placówek handlowych, korzystniejsze są inne rodzaje promocji. Szczerze wierny nabywca, to taki klient (warte przeczytania), który dobrowolnie zdecydował o wyborze firmy i jej oferty. Kolejno swoim postępowaniem w stosunku do wybranej firmy oraz jej produktów czy też usług, poświadcza o swoim przywiązaniu do niej.

A zatem szczerze lojalny klient (tutaj) systematycznie zakupuje różnorodne towary i usługi oferowane przez firmę. Wystawia pozytywne referencje o firmie. Jest bierny na zabiegi współzawodników biznesowych. Toleruje niewielkie niedoskonałości firmy.

w biznesie

Autor: Kat Veilux
Źródło: http://www.flickr.com
W tym momencie, przychodzi na myśl pytanie – Czy dzisiaj, wypracowanie takiego poziomu przywiązanie klientów jest w ogóle możliwe? Olbrzymi wybór propozycji na rynku, powszechny i ułatwiony dostęp do informacji o nich, wzajemne upodabnianie się produktów czy też usług do siebie, chociażby w rezultacie rozwoju globalizacji, sprawiają że firmom coraz trudniej nakłonić konsumentów do pozostania właśnie z nimi.