Trzeba nieść pomoc potrzebującym jest to tak łatwe.


Dzisiaj okazywanie innym osobom pomocy bywa szczególnie łatwe. Akcje charytatywne oraz działalność na rzecz niezamożnych, niepełnosprawnych i doświadczonych przez los bliźnich już nie są domeną kilku pasjonatów, ale na stałe wpisały się w naszą świadomość.

Charytatywna Parada Mikołajowa

Źródło: http://www.naratunek.org
Na zmianę tej sytuacji miał wpływ szereg zjawisk. Najważniejszym spośród nich okazał się rozkwit współczesnych środków masowego przekazu, a w szczególności Internetu. Medium to umożliwiło skuteczne rozpowszechnianie ogłoszeń tyczących się prowadzonych zbiórek pieniędzy oraz kampanii charytatywnych. Z pomocą Internetu różne organizacje poszukują również sympatyków i patronów dla swoich działań. Sieć przybliżyła czytelnikom skalę ludzkiego nieszczęścia i dała im narzędzia do walki z tymi zjawiskami. Bankowość elektroniczna znacząco usprawniła regularne finansowe wspomaganie bliskich nam fundacji. Pomagać możemy chociażby odwiedzając specjalne strony komercyjne, których administratorzy przelewają określone kwoty pieniędzy na chlubny cel jako rekompensatę za wizyty użytkowników – jak przekazać 1% podatku.

1% podatku

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Kolejnym dogodnym sposobem okazywania wsparcia jest przekazywanie 1% podatku wskazanej przez nas osobie. Aby tego dokonać powinno się umieścić nazwę i niepowtarzalny numer KRS danej jednostki na blankiecie składanego PIT-a.http://www.reklamywiktor.pl/oferta/oklejanie-samochodow.html oklejanie samochodów małopolska1% jako możliwość wspomagania potrzebujących jest stosunkowo nowa, ale już zdążyła zyskać rzesze sympatyków, którzy świadomie kierują procent uiszczanego podatku na konto wyznaczonej osoby. Choć 1% zdaje się być nic nie znaczącą sumą, przekazany przez setki płatników zdziała cuda. Jednym procentem możemy wspierać zróżnicowane cele: fundacje gromadzące środki na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci, organizacje wspomagające zdolną młodzież z biednych rodzin, schroniska dla bezdomnych zwierząt czy też instytucje kulturalne.