Sprawdzanie kandydata na współpracownika w spółce


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji, który ma obejmować transformacji dotyczące umowy o pracę zawartej na okres tymczasowy. Podpisywanie umowy na próbę jest użyteczne przede wszystkim dla pracodawcy, który jest w stanie zweryfikować użyteczność pretendenta do późniejszej profesji, ale również dla pracownika. On również będzie miał możliwość zobaczyć, czy realizowane zadania mu odpowiadają i podjąć decyzję, czy chce być zatrudniony właśnie w owej firmie. Sprawdzanie kandydata na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa ma możliwość być podpisywana na maksymalnie 3 miesiące. Jeśli pracodawca potrzebuje, ma możliwość ten czas skrócić, ale nie wydłużyć.

Praca na okres próbny

Autor: Open Knowledge Foundation Deutschland
Źródło: http://www.flickr.com
Dotąd umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów o pracę, zaledwie tworzyła możliwość zawarcia takiej formy stosunku pracy przed nawiązaniem umowy na czas dokładny, nieokreślony, bądź na czas przeprowadzania wskazanej pracy. Ta zmiana sprawia, iż umowę na czas próbny należy rozpatrywać na równi z innymi typami umów o pracę. Równolegle nie nakłada to na pracodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny. W dalszym ciągu pracodawca i zatrudniony mają prawo wybrać, jaka z umów zostanie zawarta. Konsekwencją takiej przemiany jest także modyfikacja zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z którym każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wymówieniem.

Podejmując zatrudnienie w jednostce, podpisujemy przeróżne umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większość osób ma świadomość, że z dniem podpisywania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek zacząć wyliczać i odprowadzać składki ZUS . Jednak niewiele ludzi wie jakie szczegółowo i w jakiej wielkości składki muszą być opłacane, a jeszcze mniejsza ilość pracowników posiada świadomość, że są sytuacje, w których nawet umowa o dzieło powoduje obowiązki finansowe wobec ZUS. Składki obligatoryjne, jakie pracodawca winien odprowadzać w imieniu pracowników, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna .

Ten tekst posiada ciekawe dane na opisywany temat, ale jeżeli chcesz poznać zbliżone aktualności, to szczegółowo przeanalizuj solidne informacje (bankrumia.pl/).

Ich wysokość liczona jest na podłożu gaż brutto i jest opłacana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki liczone są na podstawie współczynników.