Rejestracja symboli towarowych w UP


Każdy symbol towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, otoczony jest pieczą ustawową. Gwarantuje to przepis o ochronie konkurencji i nabywców, bądź kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, by podlegać zasadniczej ochronie prawnej symbolu towarowego.

Zastrzeżenie znaku towarowego gwarantuje, że inne podmioty nie będą miały najmniejszego prawa do naruszania strzeżonego znaku, a w razie potrzeby znacznie łatwiej nam będzie unicestwić nieprawe działania konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym stosownego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się zawsze dla wyznaczonych artykułów, lub usług, powinno się je również wskazać we wniosku. Dobór miejsc w rejestrze powinien być natomiast zaplanowany, ponieważ po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możności dopisania do niego żadnych pozycji. Powinno się zatem uwzględnić nie tylko produkty, jakie aktualnie symbolizujemy znakiem, lecz także prawdopodobne wykorzystanie znaku w przyszłości, szczególnie jeśli zgłaszanym symbolem jest nazwa naszej firmy. Należy mieć na uwadze, że lista produktów, bądź usług, dla których symbol zgłosiliśmy ma olbrzymie znaczenie albowiem określa zakres ochrony naszego symbolu.
rejestracja znaków towarowych

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Wniosek o udzielenie prawa ochronnego można oddać osobiście, albo za pośrednictwem kompetentnego reprezentanta, którym może być wyłącznie rzecznik (polecamy sprawdź przykłady) patentowy.

Rzecznik patentowy poza fachowym przygotowaniem wniosku, w tym rejestru towarów, może także stworzyć badanie zdolności rejestracyjnej znaku i ocenić możliwości na jego rejestrację. Rzecznik jest w stanie również pomóc wykonać procedurę rejestrowania w urzędzie.