Przemiana za pomocą czytnika papierowego pisma w formę elektroniczną


Zdalne rozpoznanie faktur to nowoczesna forma zagospodarowania zaawansowanej techniki. Dobrane programy umożliwiają usunięcie mozolnych i powtarzających się czynności wdrażania i dekretacji faktur, umożliwiając oszczędzać czas, również zmniejszyć koszty prowadzenia działań.

Skanowanie faktur to modyfikacja ich za pomocą czytnika papierowego pisma w formę elektroniczną. Faktura z nalepionym kodem kreskowym skanowana jest w skanerze. Specjalny moduł zapewniający czytanie kodów kreskowych rozróżnia kod i wymienia je na ciąg znaków. Podczas skanowania czytnik automatycznie komponuje plik elektroniczny skanu faktury w jednym z wybranych wielkości. Plik jest na tyle mały, aby duża liczba faktur nie powodowała istotnego podwyższenia pojemności bazy danych. Poprzez samoczynne odczytanie kodu kreskowego wiadomość o nadanym unikatowym numerze faktury wprowadzana jest do odpowiedniego odcinka w programie. Skan faktury jest dołączany automatycznie do dokumentu, jaki ją prezentuje. Aplikacja jest tak opracowana, że umożliwia wziąć udział w procesie akceptacji faktury paru osobom, zezwalając zarazem każdej z nich dołączyć informacje umożliwiające lepiej wskazać, w jaki sposób faktura winna być zaksięgowana.
wyjazdy firmowe autopodrożnicy

Dzięki coraz bardziej współczesnym oprogramowaniom księgowi będą mogli już wkrótce zrezygnować z prowadzenia papierowych ksiąg. Wiązać będzie elektroniczny program (zobacz program do rozliczania pitów 2019) księgowy.

Atutem nowoczesnych technologii do czytania faktur jest fakt, że nie wymagają one posiadania nadzwyczajnych umiejętności. Programy może obsługiwać każdy pracownik przedsiębiorstwa.