Pracowałeś na urlopie? Wylicz ile wynosi twój ekwiwalent w tym roku


Za niewykorzystany przez pracownika urlop należy się ekwiwalent, wyliczany od ilości dni nieprzepracowanych oraz charakteru umowy. Gdy pracownik jest niezagrożony rozwiązaniem umowy pracodawca musi wywiązać się z wypłacenia mu ekwiwalentu. A parę dni niewykorzystanych urlopowo równa się większej sumie pieniędzy.

Wartość, na podstawie której ma miejsce obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zależy od liczby dni miesięcznie przepracowanych. Owa liczba w każdym roku jest różna, zależy bowiem od dni wolnych ustawowo.

praca

Autor: gwaar
Źródło: http://www.flickr.com

Odejmując je wszystkie od 365 dni otrzymuje się całościową liczbę dni roboczych – w bieżącym roku wynosiła ona 250. Następnie ta wartość jest dzielona przez liczbę miesięcy, nietrudno więc wyliczyć, że wskaźnik ekwiwalentu za obecny rok wynosi niecałe 21. Od tego współczynnika już nietrudno wyliczyć ilość należnych pieniędzy, które pracujący powinien otrzymać od szefa. Dochodzą do tego godziny i dni niewykorzystane. Szczegóły artykuł na
Przez ustaloną wartość mnoży się zatem ilość dni przepracowanych zamiast urlopu oraz liczbę godzin (kolejne mnożenie). W ten sposób za cztery dni urlopowe przepracowane wychodzi 32 „godzinodni” razy przytoczony współczynnik, co daje łączną kwotę 700 złotych, którą pracodawca jest winien wypłacić pracownikowi.

W przypadku pracy nie na pełnym etacie współczynnik ustala się, a właściwie mnoży się przez ułamek równy naszemu etatowi. Jeśli jest to połówka etatu, parametr 20,83 mnożymy przez jedną drugą, ćwierć etatu – przez 1/4, itd. Przy obliczaniu kwoty zaległej iloczyn wygląda analogicznie – wyliczoną stawkę dla etatu niepełnego mnożymy przez iloczyn godzin i dni przepracowanych zamiast urlopowania. Podstawą ekwiwalentu jest zatem godzina pracy która nie została wykorzystana na urlop, nie zaś cały dzień pracy.

Jeżeli masz chęć zyskać uzupełniające informacje na opisywany wątek, to przejrzyj witrynę (https://adwokatjurendt.pl/obsluga-jednostek-budzetowych/), która takie dane posiada. Na pewno będą ciekawe.

Prawo do ekwiwalentu reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Dokładna, specjalistyczna procedura liczenia, mnożenia i dzielenia współczynników jest tam dokładnie opisana. Akt prawny ustala także sytuacje, kiedy pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi pieniędzy. Sytuacja taka jest wówczas, gdy pracujący chce wykorzystać urlop z kolejnej umowy po rozwiązaniu aktualnej oraz w przypadku wygaśnięcia obowiązującej umowy.

Rekomendowana kancelaria – www.kancelaria-cpr.pl/o-nas/ – w Krakowie:

Wyświetl większą mapę