Pomoc państwa w rozwoju nowoczesnej gospodarki


Nowoczesny świat kładzie znaczny nacisk na rozwój nowoczesnych technologii. Większość ekonomistów twierdzi, że by w skali państwa gospodarka dobrze funkcjonowała, trzeba największą uwagę zwracać na rozwój nauki, bowiem to właśnie nowe badania oraz wiedza w dzisiejszym świecie decydują o konkurencyjności gospodarki w wyższym stopniu aniżeli ogół problemów mająca tak znaczący wpływ na gospodarkę, jak na przykład kursy walut.

powiększenie - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Trudność polega na tym, iż naukowe badania (http://secretclient.com/) ze swojej natury są dosyć kosztowne. Jeśli do tego dołożymy jeszcze impet zmian, robi się prawdziwy problem. Niemniej jednak postęp nauki jest tak ważki, że wszystkie większe gospodarki poświęcają sporą część swojego dochodu właśnie na badania (odnośnik do serwisu) naukowe. Mało tego, nawet instytucje ponadnarodowe takie jak Wspólnota Europejska poświęcają na nie dużą część swego budżetu. Jednak same badania to za mało. Cóż bowiem z tego, iż coś genialnego wykoncypujemy, i nawet będzie to miało jakiekolwiek zastosowanie praktyczne, jeśli nie opuści tenże wynalazek murów uczelni? Będzie on wówczas „sztuką dla sztuki”.

przekrój - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Konieczne zatem jest, by świat nauki spotkał się z biznesem. Niezbędne będą zatem takie działania informacyjne by posiadacze firm zdali sobie sprawę z faktu, że innowacje w biznesie się zwyczajnie opłacają. Działania administracji rządowej winny posiadać charakter dwutorowy: po pierwsze informujący, z drugiej praktyczny. Niezbędne jest wspieranie przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii we wszelkich dostępnych dziedzinach.

fotos - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Jednak innowacje w biznesie nie muszą znaczyć od razu produkcji jakiegoś zaawansowanego technologicznie produktu, może to być również zastosowanie najnowocześniejszych technologii (najlepiej krajowych) do optymalizacji efektywności firmy. Rzecz jasna najlepiej gdy innowacje w biznesie są wprowadzeniem na rynek dowolnego wynalazku. Dobrym przykładem może być tu wynalazek Grafenu, który jest owocem polskiej nauki i jednocześnie przedsiębiorczości.

Badacz musi spotkać się z kimś, kto wyprodukuje innowacyjny artykuł na skalę przemysłową, z tej przyczyny tak istotne jest w podobnych sytuacjach wspieranie przedsiębiorczości.