Najnowszy produkt bankowy


Większa część osób zarabiających posiada jakieś oszczędności. Zwykle są one umieszczone na pospolitym rachunku i nie mamy z nich większych korzyści.

Właściwym wyjściem jest umieszczenie środków na lokacie. Nie przynosi to kokosów, ale mamy pełne przekonanie, że wielkość się cokolwiek zwiększy. Takie poboczne pieniądze mogą się przydać, głównie że nic nas to nie kosztuje. Inwestycja o ciekawym oprocentowaniu umożliwia nam beztroskie odkładanie i pomnażanie naszych funduszy.

Banki prześcigają się w ofertach nowych produktów bankowych. Ażeby zapoczątkować oszczędzanie na lokacie wystarczy dostarczyć wniosek w BGŻ Optima. W ów sposób rozpoczynamy oszczędzanie. Gdy finanse są nam konieczne niespodziewanie, przed terminem zakończenia lokaty, możemy unieważnić umowę, a środki pieniężne do nas wrócą w nie mniejszej kwocie niż ta, którą wnieśliśmy. Jeśli zaś nie będziemy musieli korzystać z zainwestowanych pieniędzy wcześniej i dotrzymamy czasu lokaty, zdobędziemy naliczone od ulokowanej kwoty odsetki.

pieniądze

Autor: Barta IV
Źródło: http://www.flickr.com

Lokata Bezkarna to perfekcyjna oferta dla nowych interesantów otwierających konto indywidualne BGŻ Optima spajające nadzwyczaj pewne oprocentowanie lokaty z luksusem wypłaty środków bez straty naliczonych procentów. Możemy ją w każdej chwili zerwać, a wypracowane odsetki i tak trafią na nasze konto. Lokatę bezkarną może otworzyć osoba, która w czasie 12 miesięcy poprzedzających dzień włączania umowy w BGŻ Optima i nie była właścicielem tego konta. Jeżeli osoba nie spełni takiego wymogu, zawiązywana lokata jest standardową 3 miesięczną. Dokładniejsze informacje na portalu Bezkarna jest lokatą terminową, nieodnawialną, zakładaną w złotych polskich. Jest możliwość założyć jedynie jedną lokatę, a po jej zakończeniu, naliczone procenty są przenoszone na konto.

W przypadku zerwania inwestycji przed czasem, oddawany jest kapitał, również odsetki w sumie równej 100% wielkości odsetek naliczonych od dnia otwarcia inwestycji do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włączywszy.

Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie pasjonujący, to spójrz także na pomocne informacje (https://www.sawyer.com.pl/wycena-wartosci-intelektualnych), które zawierają ciekawe dane – niewątpliwie Cię pochłoną bez reszty!

Od naliczonych procentów zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa. Oferta BGŻ Optima stanowczo wyprzedza konkurencję, co jest bardzo dobrą informacją dla nas, klientów.