Miałeś nieszczęśliwy wypadek? Domagaj się swoich praw, ponieważ jest duża szansa, iż otrzymasz właściwą rekompensatę


Na nasze nieszczęście nikt jeszcze nie wymyślił lekarstwa na pecha. Skutki nieszczęśliwych zdarzeń możemy jednakże nieco złagodzić dzięki uzyskaniu odszkodowania powypadkowego.

W społeczeństwie jest dominujący stereotyp, mówiący iż jego dochodzenie to przysłowiowa walka z wiatrakami. Tymczasem warto wiedzieć, że przepisy stoją w tej kwestii po stronie poszkodowanego oferując mu szerokie możliwości walczenia o swoje prawa.

Podstawy prawne odszkodowań mają zastosowanie w Kodeksie Cywilnym. Jest kilka rodzajów roszczeń, których jesteśmy w stanie dochodzić w sytuacji wystąpienia uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia.

Zainteresowała Cię ta kwestia? Jeżeli tak, to kliknij tutaj, a więcej przeczytasz tu (https://cliff-broker.pl/ubezpieczenie-oc-przewoznika-umownego-spedytora/). Dla niektórych osób ten materiał to intrygujące podejście do niniejszego problemu.

Czym jest odszkodowanie jednorazowe? To określone w artykule 444§ 1 Kodeksu Cywilnego i polega ono na pokryciu różnych kosztów, które wystąpiły w konsekwencji wypadku. Znaczy to, że poszkodowany może żądać zwrotu kosztów leczenia z góry albo po zakończeniu procesu leczenia – na podstawie oryginalnych faktur lub rachunków.

odszkodowanie

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawca szkody powinien pokryć wszelkie straty spowodowane wypadkiem i rekompensować poszkodowanemu utracone korzyści majątkowe. Korzystnie mieć na uwadze jednakowoż, iż wspomniane zalety muszą być odpowiednio udokumentowane dzięki zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, zatrudnienie (umowa), kontrakty, i tym podobne Do zgłoszenia roszczenia niezbędna jest dodatkowo udokumentowana częściowa niezdolność do zatrudnienia oraz zmniejszona wysokość dochodu, będąca skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Powinniśmy w tym miejscu powiedzieć, iż odszkodowanie powypadkowe z tytułu straconego dochodu ma tak naprawdę charakter wyrównawczy i nie powinien stanowić podstaw utrzymania bytowego poszkodowanego.

Kodeks Cywilny w artykule 445 definiuje ewentualność roszczeń w przypadku wystąpienia szkody osobowej. Chodzi tu przede wszystkim o uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia osób, jakie pozostały poszkodowane m.in w wyniku wypadków komunikacyjnych. Roszczenia te występują w postaci zadośćuczynienia, jakie stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze. Jednocześnie pamiętajmy, iż nie zawsze prawo występuje przeciwko nam. Jak udowadnia powyższy przykład niekiedy da się wygrać taką batalię, również w innym zakresie, jak np. w sytuacji zaniżania świadczenia OC czy tym podobnych. Warto o tym pamiętać i nie nastawiać się od razu źle. Jeśli podejdziemy do tego racjonalnie i spokojnie to możemy liczyć na pozytywne zakończenie całej sprawy.