Loterie oraz konkursy a dane osobowe


Organizując loterię czy konkurs trzeba pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa wiadomych osobowych jego uczestników.
Uzyskane podczas konkursów informacje w większości wypadków wykorzystywane są do utworzenia bazy marketingowej a taką bazę należy wówczas zameldować do GIODO.

prawnik

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com
Rejestracja bazy w GIODO nie będzie skomplikowana. Przedtem warto dopełnić jednak kilku wymogów w fazie przygotowywania konkursu lub loterii.
Zbieraj legalnie. Należałoby postawić zamysł (pozakonkursowy) jakiemu będą miały służyć uzyskane dane. Przyjąwszy, że informacje będą spożytkowane w celach marketingowych, powinno się sięgnąć po dwie prawne przesłanki: zgodę na przetwarzanie danych personalnych i zapis, który mówi, iż przetwarzanie informacji jest dopuszczalne.

Nie ociągaj się – naciśnij ten link doradca kredytów hipotecznych wrocław i raduj się stworzonymi tam świeżymi postami. Zapewne pogłębią one Twoją znajomość rzeczy na ten temat.

Informuj. Realizator konkursu albo loterii posiada obowiązek zawiadomienia uczestnika o celu, dla którego uzyskuje jego dane. Dodatkowo powinien poinformować go o prawie dojścia do danych oraz możności modyfikacji danych. Razem z inną firmą. W razie korzystania ze wsparcia osób zewnętrznych przy organizacji konkursu bądź loterii, niezbędne będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania informacji. Wyznaczy ona zamysł powierzenia, jego obszar a także będzie elementem obligującym firmę trzecią do zabezpieczenia otrzymanych informacji. Podanie do GIODO. Po uskutecznieniu powyższych wymogów, możemy przystąpić do ostatniego kroku – wpisów zbioru do GIODO.

Najpierw należy zgłosić zbiór do GIODO, dopiero później możemy rozpocząć przetwarzanie informacji. Reasumując, organizacja loterii nie jest kwestią zbyt skomplikowaną.