Które kroki włącza kształcenie BHP dla przyszłych pracowników w firmie?


Kurs z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązkowy fragment treningowy w każdej firmie. Do takiego szkolenia powinni przystąpić, przed dopuszczeniem do sprawowania pracy, dopiero co zaangażowani pracownicy, studenci odbywający praktykę studencką w danej firmie, uczniowie szkół zawodowych odbywający praktykę zawodową, a również stażyści i osoby w analogicznej pozycji.

bezpieczeństwo w pracy

Autor: Ed Uthman
Źródło: http://www.flickr.com
Szkolenia BHP podzielone są przeważnie na określone etapy.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w dwóch głównych cyklach, nazywanych treningami, jakie zaplanowane są wedle planów dla pojedynczych grup stanowisk, a są to: instruowanie przygotowawcze ogólne (instruktaż uniwersalny) tudzież kurs przygotowawcze na stanowisku pracy (trening stanowiskowy). Reguły te są takie same bez względu na to, czy powiadamy o rozległych miastach typu Poznań albo Gdańsk, czy o małych wioskach. Najistotniejsze jest określenie tego, kto jest odpowiedzialny za wykonywanie instruktażu na danym stanowisku. Poprawnie z regułami prawnymi obligatoryjnymi w Polsce, szkolenia BHP wykonuje pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę osoba na stanowisku przewodzącym. W drugim przypadku wymogiem jest fakt, że wyznaczona osoba posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie profesjonalne i – co najistotniejsze – jest przeszkolona pod względem procedur przeprowadzania szkolenia BHP.

Szkolenia dla firm

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Czas i problematyka takiego instruktażu powinna być uzależniona od kilku aspektów, a mianowicie od: przygotowania profesjonalnego pracownika, bieżącego stażu pracy, typu roboty i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na jakim zatrudniony ma być zaangażowany. Im większa firma tym obszerniejsze musi być szkolenie. Programy szkolenia BHP początkowego, wyznaczające gruntowną problematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, są zróżnicowane też w zależności od tego, kto przeprowadza dane ćwiczenie. Oczywiście im większe miasto (przytoczony Poznań, Gdańsk czy Stolica Polski) tym lepiej przygotowanych fachowców od bezpieczeństwa i higieny pracy można przyuważyć. Najistotniejsze, aby kształcenie poruszało wszystkie problemy związane z BHP.