Kluczowe narzędzia rynkowe


By mówić o zdrowej gospodarce, powinna ona spełnić parę warunków. Jeden z głównych to wolność gospodarcza wszystkich podmiotów rynku. To taka sytuacja, w jakiej państwo nie wkracza nazbyt w powszednie funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W kapitalizmie zakłada się, iż im mniejszy wpływ administracji państwowej w obrocie gospodarczym tym lepiej.

Wolność o której piszemy powinna dotyczyć też sposobów

finanse

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/

pozyskiwania pieniędzy. Słowem, organy państwa mają prawo internować jedynie wtenczas jeśli kapitały zostały zdobyte metodą niezgodną z przepisami prawa (pochodzą z przestępstwa). W innym razie jest to temat układu między stronami.

Rzecz jasna w rozwiniętej gospodarce strategii uzyskiwania funduszy jest wiele, zacząwszy od tradycyjnego kredytu aż po emisję rozmaitego rodzaju papierów dłużnych. Żeby to było wykonalne wymagane będą wyspecjalizowane instytucje finansowe; banki a również giełda papierów wartościowych. Przyjęło się mniemać iż giełda papierów wartościowych jest kołem zamachowym gospodarki.

Czym zatem jest giełda? Określa się ją jako punkt gdzie sprzedaje się i kupuje po wskazanych kosztach rzeczy lub papiery dłużne. Ceny ich powinny być na bieżąco publikowane. Ich cena zależna jest od popytu oraz podaży na właściwy papier. Jak już napisano, na giełdzie możemy handlować czymkolwiek. Istnieją przeto giełdy kawy, wina, złota, ropy itd.. Najbardziej sławna jednakże jest GPW. Handluje się tam obligacjami oraz akcjami albo opcjami.

Akcje to podług definicji papier wartościowy zapewniający właścicielowi prawo do pewnej części dorobku firmy i prowizji. Udziałowiec nie może

finanse

zostać ograniczony w swych prawach poprzez zarząd przedsiębiorstwa. Rzecz jasna akcja może być zawsze w sposób swobodny i w każdym momencie scedowana.

Emisja akcji może być dla firmy komfortową strategią na uzyskanie pieniędzy. Dla inwestora natomiast – tym bardziej takiego który zamierza długoterminowe inwestowanie – zakup akcji to świetna lokata kapitału. Akcjonariusz może mieć nadzieję na udział w dochodach firmy czy na dochód wynikający z różnicy w cenie kupna i sprzedaży akcji. Gra na giełdzie jest dosyć ryzykowna, ponieważ ceny papierów wartościowych potrafią przekształcać się z minuty na minutę. Inwestor (budowlane doradztwo techniczne) powinien wykazać się wytrwałością a także dużym doświadczeniem.