Kim jest komornik sądowy, jakie pełni obowiązki a także kto zdoła nim być?


Wizyta komornika bezsprzecznie wielu osobom nie kojarzy się nadmiernie dobrze. I nie ma się co dziwić, gdyż komornik sądowy jest osobą, która zajmuje się rozwiązywaniem roszczeń cywilnych związanych z przymusem egzekucyjnym. Komornik trudni się więc egzekwowaniem należności od rozmaitych dłużników.

Naturalnie fach komornika jest niesłychanie odpowiedzialny, bo komornik (http://www.komornikolesno.pl/) również podlega pewnym zasadom i regulacjom. Na przykład po odzyskaniu należności od dłużnika komornik ma zobowiązanie wydać je podczas czterech dni osobie, jaka jest do owej należności upoważniona. Jeżeli tego nie uczyni wówczas musi uregulować odsetki za zwłokę.

Naturalnie komornik pełni także mnóstwo innych istotnych zadań, o których zdołasz przeczytać przykładowo w Internecie po wprowadzeniu do wyszukiwarki frazy komornik Stargard licytacje. M.in. uzyskuje on też spis inwentarza, dodatkowo na polecenie prokuratora bądź też sądu wykonuje protokół stanu faktycznego przed ogłoszeniem orzeczenia czy również przed zapoczątkowaniem procesu w sądzie.

Kalkulator, dokumenty i okulary

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

A kto może wykonywać pracę w zawodzie komornika? Jako komornik Goleniów mogą pracować osoby, jakie zakończyły 26 lat, mają uznanie obywatelstwa polskiego polskie, posiadają doskonałą opinie, na dodatek osoby takie nie mogą być podejrzane czy również karane za jakieś wykroczenie. Komornikiem zdoła zostać dodatkowo ktoś, kto przebył aplikację komorniczą oraz zdał stosowny egzamin, ponieważ do pracy komornika konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Dodatkowo osoba, jaka chce pracować na stanowisku komornika musi także przez co najmniej 2 lata wykonywać pracę jako asesor komorniczy. Dodatkowo osoba taka musi cechować się właściwym stanem zdrowia, który nie będziesz przeszkadzał jej w sprawowaniu swoich obowiązków zawodowych. Naturalnie to tylko kilka regulacji dotyczących fachu komornika, należałoby jednak precyzyjnie poznać się z pozostałymi warunkami, które musi spełniać osoba, jaka pragnie wykonywać pracę w roli komornika sądowego.