Jakie zadanie ma aktuariusz? W jakich obszarach znajduje zatrudnienie ta osoba? Co najlepiej wiedzieć na ten temat?


Prawo jasno definiuje, że każdy zakład ubezpieczeń posiada obowiązek powołania aktuariusza. W sytuacji ubezpieczeń na życie taki fachowiec odpowiada za kalkulowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, lecz już jak mówimy o ubezpieczeniach osobowych czy majątkowych to niezbędna jest dodatkowo jego opinia opublikowana w rocznym sprawozdaniu.

klienta

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Rzeczywiście firmy mają więcej niż jednego aktuariusza, a ci najlepsi wysoko wykwalifikowani fachowcy tworzą zespół, który zarządzany jest przez najważniejszego aktuariusza. Aktuariusz jest osobą, jaka zdała aktuarialny egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego, a następnie została zapisana do rejestru aktuariuszy. Taki zawód jest wciąż elitarny, ponieważ w rejestrze jaki jest prowadzony przez KNF znajduje się w sumie nie taka wielka liczba specjalistów.

Bez zwlekania zobacz tekst na portalu, w którym również znajdziesz wiadomości mówiące o prezentowanej w tym artykule kwestii. Na pewno jest tam coś ciekawego dla Ciebie.

Pozytywnie zaliczony egzamin jest podstawą, lecz oprócz tego kandydat na aktuariusza musi mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych, musi mieszkać w Polsce, posiadać ukończone wyższe studia – sporo więcej o aktuariuszu.

Nie może być osobą karaną. Kandydaci na aktuariusza muszą charakteryzować się wybitnymi umiejętnościami analitycznymi, muszą być fachowcami w obszarze matematyki finansowej.

Nie zapominaj o tym, że możesz przejrzeć następne zajmujące posty – należy zaledwie na tej witrynie (http://toc.org.pl/menadzerowie-nieskuteczni-dlaczego-warto-przeprogramowac-swoje-menadzerskie-dna/) kliknąć w umieszczony tam link.

Aktuariusz trudni się różnymi kwestiami, tymi bardziej powszechnymi jak kalkulowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych lub kalkulacją ryzyka, jak i mniej powszechnymi, ale bardzo koniecznymi, jak wycena opcji. Aktuariusz ma bardzo duże szanse rozwoju, może objąć stanowisko najważniejszego aktuariusza w towarzystwie ubezpieczeniowym, jest w stanie mu nawet zostać zaoferowana funkcja członka zarządu – zobacz tu.

Aktuariusz może też kontynuować karierę poza branżą ubezpieczeniową wszędzie tam, gdzie najistotniejsza jest ocena ryzyka finansowego. Najbardziej powszechne instytucje to fundusze inwestycyjne, banki a także firmy doradcze. To niezbyt popularny zawód, lecz musimy potwierdzić, że fachowcy w tej dziedzinie są bardzo obowiązkowi w wielu firmach i ciężko wyobrazić sobie bez nich dobrze funkcjonującej określonej instytucji. Stąd również to pewna perspektywa dla osób, które lubią przedmioty ścisłe i pragną się rozwijać oferując interesujące usługi. Bycie aktuariuszem dzisiaj jest bardzo elitarne i dobrze płatne.