Jakie obowiązki ma każdy pracobiorca?


Zgodne regulacjami Kodeksu Pracy pracobiorca jest obowiązany wykonywać swoją pracę starannie a także dostosować się do dyspozycji przełożonych, jakie dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę.
Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie profesji wskazanego rodzaju na rzecz chlebodawcy a także pod jego zwierzchnictwem w sposób skrupulatny i sumienny.

Jest on także zobowiązany do realizacji poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeśli nie są one sprzeczne z regulacjami prawa (wszystkich dziedzin) czy też umową o pracę. Jeśliby jakikolwiek z tych warunków pozostał naruszony, pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia.
praca

Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Do obowiązków zatrudnionego należy również czasowe (góra na trzy miesiące) wykonywanie profesji innej aniżeli wskazana w umowie o pracę, o ile został do niej przeniesiony przez pracodawcę, pod warunkiem że zachowa wynagrodzenie (zobacz l4 na 1 dzień) nie niższe niż wskazane w umowie o pracę oraz że praca będzie odpowiadać jego umiejętnościom, natomiast zmiana jest uzasadniona potrzebami chlebodawcy. Do innych obowiązków pracowniczych należy przestrzeganie wiążącego u pracodawcy czasu pracy, zatem systematyczne i punktualne zjawianie się w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy oraz pozostawanie w nim przez oznaczony czas.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej dokładne informacje na przedstawiony tu temat, to przeczytaj przykłady (http://www.banery-druk.net/banery-wyborcze-super-cena), które najnormalniej w świecie Cię pochłoną.

Od wykonania tego obowiązku zwalnia zatrudnionego wyłącznie uzasadniona przyczyna, przykładowo choroba bądź wezwanie pracobiorcy do osobistego stawiennictwa przed organem administracji sądu, prokuratury czy policji.

Pracownik jest również zobowiązany do przestrzegania regulaminu jak też ustalonego w zakładzie pracy porządku, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym faktem każdy pracobiorca musi odbyć kurs BHP.