Jak to policzyć? – rok finansowy wspólnot mieszkaniowych – informacje


Wspólnota mieszkaniowa jest zajmującym przedmiotem badań , tak pod względem społecznym jak i finansowym. Zgodnie z definicją wspólnota mieszkaniowa to wspólnota właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Warto dowiedzieć się więcej na temat jej finansów. Wspólnota tego typu powstaje z mocy prawa w chwili wyodrębnienia się pierwszego lokalu. Prowadzone są tu dwie KW: lokalowa i budynkowa. Wspólnota mieszkaniowa pomimo, że jest jednostką organizacyjna nie mającą osobowości prawnej przeważnie jest zaopatrzona w instytucje wewnętrzne, siedzibę REGON czy NIP, a także tym jest dawcą podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od otrzymanych dochodów (poza zaliczkami właścicieli).

www

Autor: katrien berckmoes
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych: mniejsze i większe, obie działają na podstawie ustawy o posiadaniu lokali. Już po tej krótkiej informacji widać, że rozliczanie wspólnot mieszkaniowych łódź to rzecz skomplikowana (zwłaszcza w dużych miastach takich jak Łódź, Warszawa czy Katowice). Wspólnoty mieszkaniowe nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.cięcie (odkryj stronę)Do tego rodzaju działań są potrzebne tylko tzw. „inne ewidencje”. Są one formą przez, którą rozliczanie wspólnot majątkowych jest uproszczone – dobra strona. Umożliwiają one na pominięcie nieistotnych detali, a poza tym istnieje możliwość rozbudowania innych gałęzi charakterystycznych dla wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli masz pewność, że omawiany wątek jest dla Ciebie interesujący, to zobacz, że także proponowana treść (https://www.eogniwa.pl/pl/c/Punkty-mocujace/49) zawiera równie istotne informacje – kliknij tutaj.

Gdy chodzi o rozliczanie wspólnot mieszkaniowych Łódź obejmuje różnorakietypy kosztów.

blok mieszkalny

Autor: Dennis Adams
Źródło: http://www.flickr.com

W ogóle można je rozdzielić na dwa działy: koszty działania nieruchomości wspólnej (np. media dostarczane do części publicznej, utrzymanie czystości, drobne remonty, ubezpieczenie) i koszty świadczeń dostarczanych do lokali według potrzeb indywidualnych właścicieli. Koszty ponoszone przez wspólnotę mieszkaniową są ujmowane rozliczeniu po zakończeniu roku obrotowego, którym dla adresata jest rok kalendarzowy. W sprawozdaniu finansowym przedstawia się nasze przychody, poniesione koszty oraz osiągnięty wynik, więc różnicę między przychodami a kosztami. Do podsumowania finansowego trzeba zaliczyć między innymi: wynik dotyczący wykorzystania, wyniki na poszczególnych typach mediów, wyniki dotyczące remontów. Rozliczenie roczne wspólnoty dotyczy tego, że osiągnięte przez wspólnotę wyniki cząstkowe rozlicza się na danych właścicieli obiektów, których indywidualne rozliczenia łącznie składają się na wynik całej wspólnoty (poza funduszem remontowym).

Środki niewykorzystane z danego roku nie są rozliczane, przechodzą na kolejny rok. Łódź, Warszawa, Poznań – polskie miasta usiane są wspólnotami mieszkaniowymi. W wypadku licznych wspólnot warto zwrócić się o pomoc do fachowego biura rozliczeń lub zatrudnić księgową, która zna się na tego typu rachunkach, czasami istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, dotyczącym tej tematyki. Wspólnota mieszkaniowa jest mianownikiem specyficznym, dlatego warto być bardzo uważnym podczas prowadzenia jej finansów. Ważne, by zarówno lokatorzy jak i zarząd byli tego świadomi.