Jak stać się konsultantem podatkowym?


Doradca podatkowy to osoba, która musi wykazywać się nadzwyczaj obszerną wiedzą z dziedziny wszelkiego rodzajów podatków. Prawo skarbowe jest dosyć rozbudowane a także obejmuje swoim zakresem podatek dochodowy, podatek od towarów, akcyzę, podatek od nieruchomości, od środków przewozu a także wiele innych.

księgowa
Dość stwierdzić, że w naszym kraju funkcjonuje 13 wariantów podatków, zaś wiedza konsultanta podatkowego musi sięgać jeszcze dalej, wszak funkcjonujące na polskim rynku podmioty gospodarcze wywożą artykuły i usługi, zakładają filie zagraniczne, biorą udział w zawiłych transakcjach handlowych z udziałem podmiotów z terenów Wspólnoty Europejskiej a także spoza niej.

Cenione cechy konsultanta to uczciwość, solidność i odpowiedzialność.

Jeżeli omawiany temat Cię zainteresował, to odsyłam do strony www (http://www.certificator.eu/en/Certification/Certificates.html), gdyż znajdziesz tam jeszcze więcej informacji, które z pewnością Cię zainteresują.

Poza tym to fach bardzo często wykonywane pod presją czasu, a więc od konsultantów podatkowych oczekuje się odporności na stres. Poza tym, że w większości wypadków sami wiemy, czy jesteśmy predysponowani do wykonywania jakiegoś zawodu, czy też nie, w przypadku zawodu doradcy podatkowego oceniają to też instytucje do tego powołane, uściślając formalne wymagania stawiane przed kandydatem na doradcę – .

Jeśli przewidujemy karierę doradcy podatkowego, powinniśmy wykazać się cierpliwością. Ażeby zostać wpisanym na listę konsultantów podatkowych trzeba spełnić kilka wymogów, wśród których całkiem ważkim jest warunek posiadania wykształcenia wyższego (a ściślej rzecz biorąc, za wykształcenie wyższe jest w tym przypadku dopuszczany również licencjat). Kierunek studiów może być dowolny, jednak praktyczniejsze wydaje się być edukowanie, jakie ułatwi późniejsze realizowanie zadań zawodowych. Zatem warto pomyśleć o uczelniach prawniczych (tu nie ma opcji pozyskania tytułu licencjata, zatem należy założyć przynajmniej pięcioletni tok studiów) bądź studiach ekonomicznych. Co więcej aspirant na konsultanta podatkowego musi: mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, mieć nieposzlakowany charakter oraz swoim uprzednim postępowaniem przynosić rękojmię prawidłowego realizowania zawodu doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy Olsztyn, Gdańsk czy Wrocław to fach z przyszłością. Żeby przystąpić do egzaminu, trzeba dostarczyć zaświadczenia potwierdzające realizowanie wymagań wskazanych w ustawie o doradztwie podatkowym.

Sądzisz, że ten artykuł jest warty polecenia? Jeśli tak, to z pewnością zainteresuje Cię również ta rekomendowana oferta (https://adwokatzarnowski.pl/problemy-z-zus-lublin), gdyż dotyczy pokrewnej problematyki.

Do tego należy dokonać opłaty egzaminacyjnej w wysokości 900zł. Kompletną dokumentację przesyła się na adres Ministerstwa Finansów.

stykówka - firma

Autor: Cancillería del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Po przeprowadzeniu tychże czynności, wypada już jedynie czekać na zawiadomienie o wyznaczonym terminie egzaminu.

Jeśli idzie o usługi rachunkowe Olsztyn, Warszawa i Poznań to miejscowości w których istnieje duży popyt na tego rodzaju usługi – Centrum Podatkowe spółka z o.o..