Jak płacić podatek od najmu mieszkania? Reguły dotyczące opodatkowania przychodu z wynajmu


Właściciele wynajmujący mieszkanie mają obowiązek rozliczać się z uzyskanego dochodu w US-ie, ponieważ podpisana umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba wynajmująca mieszkanie, dom lub garaż uzyskuje zarobek pod postacią otrzymywanego czynszu. Problemów podatkowych związanych z kwestią podnajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najważniejszy jest jednak wybór sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym.

Umowa wynajmu

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Właściciele nieruchomości mają kilka rozwiązań. Jednym ze sposobów opodatkowania jest podatek dochody pod postacią ryczałtu ze stawką 8,5 proc.

Jeśli objaśniana problematyka jest dla Ciebie pomocna, sprawdź ponadto więcej szczegółów profesjonalna regeneracja i naprawa zacisków tutaj – te wiadomości również nie powinny pozostać pominięte.

Jednolitą stawkę tego podatku od umowy najmu wprowadzono na początku 2010 roku. Taksa procentowa ryczałtu dotyczy zarówno najmu tymczasowego, jak i innych umów najmu własności prywatnej, które nie działają w ramach prowadzonej firmy. Podatek od najmu da się też rozliczać na zasadach ogólnych, czyli z wzięciem pod uwagę skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. dochodu. Doliczamy wówczas zyski z najmu do dochodów odnotowanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich osobno. Ta forma odprowadzania podatku może się okazać rentowna dla osób, które wydały bardzo duże pieniądze na zakup, przywracanie funkcjonalności i remonty mieszkań pod wynajem, ponieważ wszystkie zaplanowane na ten cel wydatki mamy możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i zminimalizować nasz roczny dochód, a jednocześnie – odprowadzić mniejszy podatek – polecamy

Decyzję o wyborze najbardziej opłacalnej dla wynajmującego formy odprowadzania podatków trzeba przedstawić naczelnikowi organu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Zaintrygował Cię ten opis? Przejdź więc do kolejnego artykułu i czytaj całość tutaj dużo o ciekawiących Cię sprawach.

Jeżeli chcemy rozliczać się w formie ryczałtu mamu obowiązek zrobić to najpóźniej do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym rozpoczęliśmy pozyskiwać przychód z wynajmu). Jeżeli termin ten następuje w święta, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień bierze się następny dzień. W celu wyboru formy odprowadzania podatku wystarczy wysłać oświadczenie na piśmie do odpowiedniej placówki US.

Nie istnieje ustalony wzór takiej deklaracji. W przypadku, jeżeli nie dokonamy takiego wyboru lub spóźnimy się z przedstawieniem pisemnego oświadczenia będzie skutkowało to utracenie prawa wyboru i konieczność rozliczania się według skali. Na ryczałt będzie można przejść dopiero w kolejnym roku.