Efektywna ocena pracobiorcy


Każdy biznesmen co jakiś czas dokonuje oceny swych pracowników. Informacje takie jak efektywność czy umiejętność współpracy ze współpracownikami wpływają nie jedynie na podjęcie decyzji co do losu poszczególnego pracobiorcy, lecz przede wszystkim przekładają się na przychody firmy.

Odprawa pracobiorcy to zwykle ostateczność. Dobry szef w pierwszej kolejności stara się znaleźć należyte miejsce dla kłopotliwego pracobiorcy, wychodzi on z założenia iż skoro iksa zatrudnił, konieczne będą mu jego zdolności. Poza tym pracobiorca to też konkretne wydatki.

Metod weryfikacji ludzi jest dużo.

Wejdź na ten odnośnik i zobacz więcej (http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/prawo-cywilne-dla-przedsiebiorcow) bardziej precyzyjnych wiadomości dotyczących prezentowanego tu artykułu. Na pewno jest on niezwykle ekscytujący.

Najprostsza ocena pracownicza to zwyczajna obserwacja. Metoda ta ma jednak wiele defektów. Główną jest fakt, iż zazwyczaj przełożonemu trudno jest zachowywać obiektywizm.

pracownicy podczas konferencji

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

Jednocześnie wiemy że pracownicy w towarzystwie szefa instynktowne będą próbować odgadnąć oczekiwania przełożonego, co może wpłynąć na neutralność wyników, a przez to na właściwość rozstrzygnięć.

W związku z tym warto pomyśleć nad zleceniem tychże badań wyspecjalizowanej firmie. Takie wyjście pozwala nie tylko zachować bezstronność.

Jeśli opisywane na tej witrynie omówienie bardzo Cię zajęło, to zalecam te informacje (http://psmtechnik.pl/attyki,11,pl) – ono jest równie emocjonujące, jak materiał, który teraz widzisz.

Osoba wykonująca badanie nie będzie zaangażowana emocjonalnie w stosunku do badanej podgrupy lub osoby, ocena pracownicza będzie zatem wyższa jakościowo. Specjalista posiada też zazwyczaj większą wiedzę z zagadnień psychologii, dlatego łatwiej dostrzeże mniej oczywiste przyczyny kłopotów.

Jedną z metod pozyskania rzeczowych wiadomości o pracowniku bądź pracownikach jest ocena 360 stopni. Metoda ta polega na sporządzeniu ankiety skierowanej do badanego pracobiorcy i jego bezpośredniego otoczenia.

pracownik w biurze

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Na te same pytania tyczące się osoby badanej odpowiadają: bezpośredni zwierzchnik, równorzędni pracownicy, podlegli pracownicy a nawet osoby z zewnątrz (dla przykładu klienci firmy). Można by ocenę tę w sposób obrazowy przyrównać do pierścienia oplatającego osobę badaną, stąd jej nazwa: ocena 360 stopni.

Ocena pracownicza nie jest jedynie strategią na podwyższenie efektywności przedsiębiorstwa. Przydaje się również osobie badanej, bo w sposób obiektywny pokazuje jak dana jednostka jest postrzegana przez otoczenie. Dzięki tejże wiedzy zatrudniony może zatroszczyć się o własny indywidualny rozwój.