Darowizna auta


Darowizna auta to przeniesienie własności samochodu – pociąga to za sobą określone obowiązki formalne.
W rodzinnych stosunkach przeniesienie własności to najbardziej popularna forma darowizny z uwagi na konsekwencje podatkowe.

Umowa darowizny samochodu (zobacz pożyczka pod zastaw karty pojazdu) powinna zostać spisana w pisemnej formie – co do reguły powinna mieć ona formę notarialnego aktu, jednakże może być spisana z pominięciem rejenta (staje się obowiązująca w chwili wydania wozu obdarowanemu). Obojętnie czy w rachubę wchodzi darowizna fragmentów czterokołowca, czy też całego wozu, umowa powinna koniecznie zawierać pewne nieodzowne elementy takie jak m.in.: miejsce nawiązania umowy, oznaczenie darczyńcy i obdarowanego, oświadczenie darczyńcy o posiadaniu całkowitego prawa własności wozu, oświadczenie darczyńcy o braku obciążeń pojazdu wierzytelnościami na rzecz osób trzecich, deklaracja darczyńcy o darowaniu pojazdu, deklaracja obdarowanego o przyjęciu samochodu, termin wydania czterokołowca.
internecie

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com
przedsiębiorca

Autor: Inni PR & Marketing
Źródło: Inni PR & Marketing
zajęcie

Autor: EveryCarListed P
Źródło: http://www.flickr.com
Co do zasady darowizna auta powoduje skutki podatkowe. Warto jednakże zaznaczyć, iż prawo dopuszcza przypadki, w których podatek nie będzie nieodzowny, aczkolwiek powinny zostać przy owej sposobności spełnione określone warunki: stronami umowy darowizny samochodu będą najbliżsi członkowie rodziny, nabycie własności czterokołowca zostało zameldowane do właściwego urzędu fiskalnego w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny.

Jeśli powyższe warunki nie będą zrealizowane, wtenczas darowizna połowy wozu bądź całego będzie opodatkowana zgodnie z zasadami obowiązującymi dla I grupy podatkowej.

Jeżeli chcesz, żeby podobne artykuły pozostały Ci w pamięci na dłużej, sprawdź witrynę, do której link jest tu. Znajdziesz tam bardzo analogiczne informacje.

Wysokość podatku od darowizny w omawianej sytuacji jest uzależniona od różnych czynników.