Czym charakteryzują się fundusze inwestycyjne otwarte i czy to dobra lokata kapitału?


Mówi się, ze pieniądze muszą na siebie pracować. Mogłyby to robić m.in. przy pomocy różnych instrumentów finansowych, tego typu jak Giełda Papierów Wartościowych, lokaty bankowe lub fundusze inwestycyjne.

praca nad łumaczeniem

Autor: The International Federation
Źródło: http://www.flickr.com
fundusze inwestycyjne otwarte

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com
Te z kolei można by dzielić ze względu na kryterium prawne lub ekonomiczne. Najpopularniejszym takim narzędziem są fundusze inwestycyjne otwarte (czyli FIO). Charakteryzują się one zmienną ilością uczestników oraz funkcjonującą w tego typu funduszach liczbą jednostek. W ramach różnych funduszy można zakupić jakąkolwiek liczbę jednostek lub >> odkryj więcej w wybranej przez klienta chwili sprzedać je do odpowiedniego funduszu. Te z kolei mają swoje oprocentowanie, które może być uzależnione od konkretnego rodzaju funduszu. Są zatem fundusze pieniężne czy akcji. Mogłyby one, ale także nie muszą wyróżniać się stałą stopą zysku (analogicznie do lokat bankowych) lub być uwarunkowane od aktualnej sytuacji gospodarczej.
oferty pracy

Autor: Doug Kerr
Źródło: http://www.flickr.com
Oznacza to, że nie każdy może dać gwarancję jakiegokolwiek zysku, jednak przy umiejętnym inwestowaniu można by bez większego problemu uzyskać większy zwrot z zainwestowanych pieniędzy, niż z jakiejkolwiek lokaty bankowej. Uczestnikami tego typu funduszy mogłyby być tak osoby prywatne, jak i przykładowo instytucje nie posiadające osobowości prawnej. Fundusze inwestycyjne otwarte muszą posiadać znaczną płynność finansową. Aktualna wartość jednostek uczestnictwa musi być wyceniana codzienne w dni pracujące i jest uwarunkowana od konkretnego funduszu.

Istnieją zatem fundusze, jakie mogłyby zostać dobre dla ludzi początkujących, jak i takie, jakie są przeznaczone dla wprawnych inwestorów. Można przykładowo założyć sobie jakiś budżet i w jego ramach rozpocząć inwestować w FIO.