Ćwiczenia wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej.


Umiejętności prowadzenia konwersacji jest jednym ze szczególnych procesów w dziejach każdego człowieka. Stanowi o powodzeniach w wielu przedsiębiorstwach. Od tego, zależy wiele składników, które oddziaływają na naszą codzienność. Na związki międzyludzkie w życiu osobistym, na motywację i zadowolenie zatrudnionych, atmosferę i zadowolenie odbiorców w życiu zawodowym. To umiejętność rozmawiania zapewnia skuteczność życiowych zamierzeń, dlatego trzeba zainwestować w pogłębianie swoich zdolności porozumiewawczych, które usprawnią porozumiewanie się z drugim człowiekiem.

Ten, kto pragnie być skuteczny, musi dać z siebie wiele. Rozumieć cudze emocje, rozumieć własne emocje. Mieć świadomość skąd bierze się taka czy inna reakcja a w rezultacie posiadać umiejętność emocjonalnego prowadzenia drugiej strony. Komunikujemy się by powiadamiać, omawiać, zachęcać, pomagać, pertraktować. Zarówno na gruncie prywatnym, jak i gruncie zarobkowych, słuchanie, twórcze prowadzenie dyskusji czy asertywne wyrażanie własnego poglądu to umiejętności niezbędne, by obcować z innymi i odnosić sukcesy. Sprawny odbiór i nadawanie wiadomości.

Zwięzłość treści i formy. Zgodność tego, co pragniemy powiedzieć z tym, co faktycznie mówimy – to składniki, nad którymi warto popracować, by działać naprawdę skutecznie. Warsztaty (szkolenie six sigma) z komunikacji, to środek na doskonalenie swoich zdolności komunikowania się, tak by budowanie mostów między ludźmi było łatwiejsze, stosunki satysfakcjonujące, a praca wykonywana prawidłowo. Zazwyczaj takie nauczanie ma charakter warsztatowy. Kliknij: szkolenia komunikacji dla firm .

Zajęcia polegają na ćwiczeniach absorbujących ogół uczestników po to by zdobyć konkretne kwalifikacje. W trakcie warsztatów z komunikacji prowadzi się różnorodne modele aktywizujące uczestników: burza mózgów, treningi interpersonalne i grupowe, testy, gry sfingowane, odgrywanie scenek i ról. Podstawą warsztatów komunikacja interpersonalna, jest zdobycie ogromnej erudycji w tym temacie.

szkolenia

Autor: aditus foundation
Źródło: http://www.flickr.com

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, na jakie szczegóły zwrócić uwagę podczas dyskusji. Umieli wpływać na dobre emocje drugiej strony. Móc wyrażać swoje pragnienia i cele w sposób, który będzie do przyjęcia dla drugiej strony . Pojmowali inne chęci ludzi w zakresie komunikacji. Rozróżniali typy osobowości i doceniali ich różnice. Znali i posiadali umiejętność stosowania kluczowe asertywnych technik. Umieli prowadzić konstruktywną dysputę.