Controlling finansowy i budżetowanie są niezbędne w prowadzeniu przedsiębiorstwa.


Controlling finansowy to element budżetowania, ostateczny jego etap. Nie zawsze stanowi on niezbędny wymóg budżetowania. Jednak pierwszym krokiem, żeby zastanowić się nad wzajemnymi relacjami tych dwóch określenie powinno być zarysowanie ram znaczeniowych każdego z nich. Budżetowanie to więc proces, który obejmuje planowanie, kreowanie i zatwierdzanie budżetu, a również niekiedy ostateczną jego kontrolę. Aby odpowiednio zrozumieć znaczenie budżetowania, koniecznym jest również odpowiednie rozumienie słowa budżet.

aplikacja do zarządzania w firmie

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Jest to więc plan działania, który ukazuje sposób alokacji zasobów, przedstawiony w jednostkach pieniężnych lub w jednostkach naturalnych, opracowywany na okres roku, zatwierdzony i realizowany przez pracowników przynależących do różnych szczebli zarządzania w obrębie struktury przedsiębiorstwa. Istnieją różne rodzaje budżetowania. Zwykle wyróżnia się cztery zasadnicze jego rodzaje. Budżetowanie kroczące oparte jest na dzieleniu roku na kwartały.

Skoro spojrzałeś na zamieszczone w tym miejscu artykuły, to dodatkowo zerknij na opracowanie (https://www.eccotravel.eu/dominikana/punta-cana/gran-bahia-principe-punta-cana/), które również najprawdopodobniej przypadnie Ci do gustu.

W tym typie budżetowania sporządza się drobiazgowy budżet na pierwszy kwartał, a na pozostałe ogólny. Sprawdź dalsze informacje: kliknij.

Budżetowanie przyrostowe stanowi bardziej skomplikowany jego rodzaj, ogólnie opiera się na wykorzystaniu danych z ubiegłego okresu, które mnoży się przez adekwatny wskaźnik.

Nie zwlekaj! Jeżeli zaciekawiły Cię przytoczone wiadomości, to zapewne bieżąca wiadomość (https://www.forsel.pl/kredyty/) na ten temat też Cię skusi. Przeczytaj artykuł na ten temat.

Jeżeli budżet zostaje opracowany przez menadżerów wyższego szczebla, mamy do czynienia z budżetowaniem odgórnym. Jeśli część budżetu planowana jest przez zarząd a część przez pracowników, to wtedy jest to budżetowanie partycypacyjne. Istnieją także różne odmienne rodzaje budżetowania, a ponadto jego rodzaje, które należałoby określić mianem połączenia tych zasadniczych. Controlling finansowy to natomiast mechanizm zarządzania, stanowiący część controllingu firmy. Ciekawe dane:

w biznesie

Autor: Kat Veilux
Źródło: http://www.flickr.com

Sam controlling należy natomiast pojmować na dwa sposoby. Może to zatem w pierwszej kolejności być zespół działań podejmowanych przez kierownictwo, aby sprawdzić efektywność funkcjonowania firmy. Po drugie jest to charakterystyczne narzędzie diagnostyczne, kreowane na potrzeby firmy. Ogólnie narzędzia do controllingu to grupa procedur, propozycji i rozwiązań, jakich celem jest uzyskanie zamierzonych skutków w sferze finansów przedsiębiorstwa. Controllingu nie wolno pojmować jako zjawiska odrębnego od całości działań, stanowi on element całości funkcjonowania systemu.