Co to jest faktoring?


Faktoring przeznaczony jest dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż artykułów a także usług innym jednostkom czy instytucjom, wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności.

Na przykład, przedsiębiorca, jaki wyprzedaje produkt, ustala ze swoim odbiorcą, że płatność za dostawę nastanie w przeciągu miesiąca. Jest to czas, w jakim formalnie realizowany jest dochód, co powoduje powstanie zobowiązania fiskalnego, chociaż gotówka jeszcze nie wpłynęła. W owym czasie może również powstać potrzeba uregulowania innych należności: za dostawy materiałów do produkcji, wynagrodzeń itd. W tej sytuacji może pomóc faktoring. To pokrótce jest definicja faktoringu. Aby uzyskać pieniążki za swoje -faktury (elektroniczny obieg faktur) w krótkim okresie powinno się przede wszystkim nawiązać umowę z faktorem. umowa takowa zawierana jest na okres nieokreślony, co stanowi jej wyższość nad umowami kredytowymi zawieranymi z reguły na jeden rok. Nie ma konieczności dorocznego odświeżania umowy.
wniosek

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com
waluta

Autor: Sharon & Nikki McCutcheon
Źródło: http://www.flickr.com

Zawarcie umowy faktoringu zachodzi błyskawicznie, jako że przesłanki do jej podjęcia są inne niż w np. kredycie bankowym. Diagnostyka zdolności kredytowej ma mniejsze znaczenie, a istotna staje się tak zwana faktorowalność transakcji – zatem w skrócie to, czy w standardowym obrocie komercyjnym dostawcy z jego konsumentami zachodzą okoliczności utrudniające efektywne ściąganie opłat. Jeśli chodzi o faktoring odwrotny schemat wygląda w taki sposób, że jest to wyjście skierowane do firm, jakie posiadają zanadto krótkie terminy płatności za dostawy. Jest to najbardziej modna forma usługi.

Jest również możność zawarcia takiej umowy, w jakiej zwrot zaliczki nie będzie następował, bowiem transakcja będzie ubezpieczona od niedostatku opłaty ze strony odbiorcy.