Agent ubezpieczeniowy – czy to praca dla mnie?


Robota agenta polega na stałym kontakcie z ludźmi, wykonywaniu setek połączeń, umawianiu spotkań jak też ciągłych negocjacjach. Toteż bardzo ważne w zawodzie agenta ubezpieczeniowego będą predyspozycje osobowościowe. W tym zawodzie najlepiej realizują się ludzie komunikatywni, otwarci, wzbudzający ufność, potrafiący słuchać pragnień swych klientów jak też będący prawdziwymi erudytami. Czas pracy agenta jest nienormowany, dlatego w tym zawodzie winni wykonywać pracę faktycznie ludzie z pasją niebojący się wyzwań i spotkań z kontrahentami w bardzo wczesnych albo bardzo późnych godzinach dnia.

praca agenta ubezpieczeniowego

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego? Agentów możemy podzielić na 2 grupy: agenci pełnomocnicy – oni to mają moc sprawczą oraz faktycznie podpisują dokumenty oraz agenci pośrednicy, jacy najczęściej spotykają się z kontrahentami, przedstawiają propozycje jednakże przez brak licencji nie posiadają prawa do zawierania umów z klientem – czy to prawda, na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego. Agenci ubezpieczeniowi po założeniu działalności gospodarczej zgłaszają się do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego celem odbycia szkolenia na agenta ubezpieczeniowego uwieńczonego egzaminem i parafowania umowy o współpracy.

Częstokroć towarzystwa ubezpieczeniowe działają przez sieć multiagencji i z reguły tam odsyłają pojedynczych agentów pragnących pracować dla konkretnego zakładu ubezpieczeń. Co ważne, to parafując umowę z multiagencją zgadzamy się działać wyłącznie dla jednego zakładu ubezpieczeń. Jednak z drugiej strony multiagencja przejmuje odpowiedzialność cywilną za agenta , z którym współpracuje. Oznacza to, iż agent nie musi ponosić kosztu obligatoryjnego ubezpieczenia OC, które powinien wykupić każdy agent (poszukuję szkolenia na agenta ubezpieczeniowego), zamyślający podjąć współpracę z więcej aniżeli jednym zakładem ubezpieczeniowym. Negatywem tego rozwiązania jest fakt, że multiagencje zazwyczaj nakładają na swoich agentów cele sprzedażowe i jeżeli nie będziemy ich osiągać to multiagencja może błyskawicznie rozwiązać z nami umowę.

pieniądze

Autor: Vsevolod Knyazev
Źródło: http://www.flickr.com
Honorarium stanowi przede wszystkim prowizja, która jest naliczana od każdej umowy oddzielnie.

Jeśli ten materiał jest dla Ciebie ciekawy oraz masz chęć zdobyć większą ilość danych na omawiany temat, to pojawiła się pełna treść, którą dobrze jest zobaczyć.

Agent jest zorientowany na ubezpieczenie jak najogromniejszej ilości osób, ażeby otrzymać wysoką prowizję. Agent zarabia także na swoich zwierzchników towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego ramienia pracuje. Jest to procent zysku z podpisanej umowy.