2 nowatorskie portale – social lending i zbiórka publiczna.


Dobrze wiedzieć o dwóch istniejących w Internecie portalach. Pierwszy ma związek ze zbiórką publiczną. W chwili obecnej aby zgłosić zbiórkę publiczna, nie jest wymagane pozwolenie w formie decyzji administracyjnej, wystarczy zgłoszenie na elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Drugim interesującym portalem są serwisy social lending – a więc pożyczki pozabankowe.

Cash - gotówka

Autor: Philip Taylor
Źródło: http://www.flickr.com
Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych, na cel związany z zadaniami publicznymi lub religijnymi. Przez miejsce publiczne należy rozumieć każde miejsce ogólnodostępne, takie jak ulica, park albo cmentarz. Organizatorami zbiórki publicznej, mogą być m.in.: organizacje pozarządowe, osoby prawne jak jednostki organizacyjne które działają na podstawie przepisów o stosunku Rzeczpospolitej Polskiej do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych (o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego jak i komitety społeczne powołane poprzez akt założycielski by prowadzić zbiórki.

W chwili obecnej, do przeprowadzenia zbiórki publicznej nie jest wymagane uzyskanie stosownego pozwolenia wydawanego w formie decyzji administracyjnej. Obecnie, w tym celu wystarczy zgłoszenie zbiórki publicznej przez osobę upoważnioną i zamieszczenie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej – informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Social lending to nowość na krajowym rynku pożyczek pozabankowych.Pożyczki społecznościowe polegają na tworzeniu transakcji finansowych między pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami. Inaczej mówiąc, osoby które dysponują nadmiarem gotówki, pożyczają tym, którzy mają jakąś konkretną potrzebę, i brak środków by ją zrealizować.

Pieniądze

Autor: Carlos ZGZ
Źródło: http://www.flickr.com
Operacje finansowe odbywają się za pośrednictwem serwisów internetowych bez uczestnictwa instytucji finansowych. Social lending narodziło się w UK. Pierwszym portalem tego typu był Zopa. Model biznesowy bazował na pożyczaniu środków finansowych bezpośrednio między osobami fizycznymi. Osoby dysponujące gotówką, pożyczały tym, którzy potrzebowali funduszy. Wkrótce social lending rozpoczęło swoją wędrówkę po innych krajach i dotarło również do Polski.

Na rodzimym rynku funkcjonuje obecnie sporo serwisów zajmujących się social lending. Reguły są takie same. Internetowe platformy pożyczkowe różnią się zazwyczaj wysokością kwot oraz zabezpieczeniami.

Pamiętaj o tym, że nasz serwis www (https://www.psmtechnik.pl/) posiada tylko użyteczne fakty, które na pewno Ci się przydadzą. Sprawdź nas oraz upewnij się, że należałoby na niego wejść.

Osoby zainteresowane taką formą inwestycji gotówki lub ci, którzy pragną skorzystać z pożyczania bez żadnych pośredników znajdą mnóstwo poradników, grup dyskusyjnych oraz blogów poświęconych tejże tematyce.